2023.12.22 - In de Bogaard: Preliminary Design (VO) submitted

In 1960 werd in de Bogaard het eerste grote overdekte winkelcentrum van Nederland gerealiseerd. Nu, gezamenlijk op weg naar een 'groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied', vormt het Bogaard stadscentrum het toekomstbestendige hart van Rijswijk. De gemeente Rijswijk, in samenwerking met bewoners, ondernemers en eigenaren, realiseert deze ambitie met zorgvuldig uitgewerkte toekomstplannen, verankerd in het Masterplan.

The Roofgarden, als de toekomstige eyecatcher en groene entree van het nieuwe stadscentrum Bogaard, bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Met ongeveer 150 woningen, variërend van industriële, urban lofts en patiohuizen tot appartementen in The Tower, biedt het een verrassende diversiteit voor mensen die op zoek zijn naar iets bijzonders. De verbindende factor tussen deze verschillende woontypen is de gemeenschappelijke daktuin: een groen oord met struiken, bloemen en een groene kraag rondom. Hier hebben bewoners de ruimte om te ontspannen of gezamenlijk met buren en vrienden activiteiten te ondernemen. Boven het levendige, eveneens groene winkelgebied met gezellige winkels en terrasjes, creëert The Roofgarden een groene verrassing. Langs de binnenkant van de passage, op de gevellijn van de eerste verdieping, wordt een groene wand gerealiseerd. Op deze manier dragen we bij aan de ambitie van de gemeente Rijswijk om het groenste stadscentrum van Nederland te worden.

De aanpassingen aan de huidige Prinsenpassage sluiten naadloos aan op het Masterplan voor de toekomst van Bogaard stadscentrum. Het implementeren van deze veranderingen vereist geen sloop van de huidige passage; de benodigde aanpassingen worden gedaan terwijl de winkels openblijven. Zo wordt de Prinsenpassage getransformeerd naar een levendige en groene omgeving, waar wonen, winkelen en verblijven samenkomen in harmonie met de stedelijke visie van Rijswijk.

https://www.koschuch.com/projects/bogaard-stadscentrum/