2021

Residential Tower Haarlem Schalkwijk

Schalkwijk, NL

Schalkwijk is the largest district of Haarlem with 35,000 inhabitants. The plot of Dalpha-Nardinc is situated south-west of the Schalkwijk-central sub-area. With a height of about 75 m, it will be the highest development of the new Europaweg sub-area. The plot stands as a separate object in the public space and marks the termination of the sub-area.

This detached residential tower on all sides contains approximately 220 homes varying between 40 and 80 m2 and has an underground parking facility for approximately 74 cars. In addition to a spacious commercial program in the plinth, there is a spacious entrance hall and an indoor facility for bicycle parking.

Het gebouw kent een spiegelsymmetrische opzet waarbij gestreefd wordt naar een alzijdige benadering van de architectuur. De spiegelsymmetrie vraagt om een rustige en regelmatige behandeling van
gevel. Middels een regelmatige, evenredige gevelordening beogen wij deze alzijdigheid te bewerkstelligen en krijgt de massa een heldere en rationele structuur. Grotendeels dichte / blinde wanden worden zoveel
mogelijk voorkomen. Door buitenruimtes op te nemen in de trapsgwijze ordening zal het gebouw naar boven ranker worden en zich trapsgewijs geleden.
Als gevelmaterialen denken we aan ofwel prefab betonelementen, ofwel een combinatie van metselwerk en beton elementen of het gebouw compleet in metselwerk uit te voeren. De plint nuanceert zich in tint en materiaal. De buitenruimtes zijn deel van de gevelritmiek en dus deel van de architectuur.
De toren kent een klassieke opbouw van plint midden en kroon en zal trapsgewijs naar boven ranker worden. Als beeinding maken we een verhoogde laatste verdiepingsvloer en trekken we gevelpenanten
door en krijgt het gebouw een fatsoenlijke kroon.