2017

Mannoury

Amsterdam, NL

De locatie Mannourystraat maakt onderdeel uit van de Ringzone - West. Voor de ringzone is de ambitie uitgesproken om te transformeren naar een hoogstedelijk woon / werk milieu.

De locatie is opgedeeld in twee kavels met beiden twee gelijkwaardige bouwvolumes. Als onderdeel van deze reeks van vier gebouwen ontwerpen wij twee gebouwen (blok 3 en 4).

De vier gebouwen kennen een stedenbouwkundige samenhang door een gelijke opbouw van volume met een overeenkomstige materialisering en tint. De gebouwen kennen allen een royale entree op maaiveld niveau aan het K.W. plein. De omgeving vraagt om stoere en stevige gebouwen met een heldere en rationele opzet. Wij ontwerpen dan ook twee ‘stoere jongens’.

Dit vertaalt zich in de architectuur door een rastersystematiek. De gebouwen hebben een spiegelsymmetrische opzet en kennen nuances in tint, balkonmaat en ordening van de puien.

Opdrachtgever Aedes real estate heeft er voor gekozen om het project Mannoury onderdeel te laten zijn van een belangrijk onderzoek waarmee aangetoond kan worden dat blauw-groene daken, waarin regenwater opvangen en opgeslagen wordt voor latere capillaire plantirrigatie, beter in staat zijn om omgevingstemperaturen te verlagen dan conventionele groendaken, terwijl er zich tegelijkertijd een grotere biodiversiteit aan flora en fauna op het dak ontwikkelt.

In dit onderzoek genaamd “Project Photo-Synthesis” wordt de blauwgroene Permavoid onderbouw gebruikt als fundering onder het PV-systeem op één van de twee daken van het project Mannoury. Het dak van de tweede woontoren wordt ingericht met het geplande conventionele PV-systeem op de normale dakbedekking. Het project geeft op die manier voor het eerst in de geschiedenis van de combinatie van regenwaterbeheer, biodiversiteit én Solar PV de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het daadwerkelijk koelend effect van beplanting op het PVsysteem en de verhoogde productie van elektriciteit door de natuurlijk gekoelde panelen. Project Photo-Synthesis is in het leven geroepen om onderzoek te doen met het oog op het ontwikkelen én bewijzen van oplossingen die bijdragen aan zowel de reductie van stedelijke oververhitting in de zomer en regenwateroverlast bij piekbuien.Location: Amsterdam, The Netherlands
Stage: Completed
Function: Residential
Program: Free and middle sector rental housing, parking
Gross Floor Area: 7,500m2
Date commission: 2017
Date construction: 2019 - 2021
Design team: Ralph van Mameren, Casper de Heer, Luca Vatteroni, Danai Tamiolaki
Client: Aedes
Contractor: Van Bekkum B.V.
Structural engineer: Pieters Bouwtechniek
Building physics advisor / Fireconsultant: LBP | Sight
E/W advisor: Techniplan
Photosynthesis: Drain Products BV/Permavoid Ltd.
Facade builder: Hermeta / Reynaers / Isovision / STO / Aberson
Photographs: Bart van Hoek